Čiurlionio namuose, Savičiaus g. 11, Vilniuje

 Vasario 1 d. 12.30 val.

Dalyvauja mažieji smuikininkai, pianistai, violončeleninkai.

Skambės I ir II Suzuki knygų repertuaras