Lietuvos Suzuki Asociacijos (LSA) pagrindinis tikslas yra Šiniči Suzuki Motinos kalbos metodo sklaida Lietuvoje.

  • Lietuvos Suzuki Asociacija organizuoja mokytojų mokymus bei sertifikavimą, koncertus, vasaros stovyklas, taip pat užsiima knygų leidyba.
  • LSA yra gavusi iš Europos Suzuki Asociacijos išskirtines teises į Suzuki vardą Lietuvoje. Tik sertifikuoti mokytojai, LSA nariai turi teisę vadintis „Suzuki mokytojais“.
  • Asociacijos kodas 191962439, buveinės adresas: Vaistinės 6, Kaunas, LT-44210, Lietuvos Respublika.
  • LSA valdymo organas – Asociacijos taryba, yra renkamas visuotinio narių susirinkimo metu 2 metų laikotarpiui.