LSA taryba yra laisvanoriškas kolegialus LSA valdymo organas, renkamas visuotinio narių susirinkimo metu 2 metų laikotarpiui.
Jei yra klausimų, pasiūlymų ar norite prisidėti prie Suzuki veiklos Lietuvoje, susisiekite su bet kuriuo iš tarybos narių.

2020 – 2022 metų LSA tarybos sudėtis: