Suzuki Metodas

Suzuki metodas remiasi unikaliu esminiu principu – kiekvienas vaikas gali išmokti. Kiekvienas vaikas gali išmokti būdamas puikioje mylinčioje ir lavinančioje aplinkoje. Juk visi vaikai išmoksta kalbėti be ypatingų pastangų. Jei šis natūralus mokymosi būdas bus pritaikytas besimokant bet kurį kitą dalyką, tuomet mokytis ir išmokti bus taip pat lengva ir smagu.

Šin‘iči Suzuki šį procesą pavadino Motinos kalbos metodu, o visą pedagoginę sistemą – Talentų lavinimu.

Suzuki metodo tikslas

Išauginti puikų muzikos profesionalą nėra pagrindinis Suzuki metodo tikslas.

„Kažkas yra paskaičiavęs, jog penki procentai Šin‘iči Suzuki mokinių renkasi profesionalaus muzikanto kelią. Išgirdęs šiuos skaičius Šin‘iči Suzuki visuomet tvirtina: „Visų pirma aš noriu, jog jie užaugtų puikiais žmonėmis. Jei vaikas girdi gražią muziką nuo pat savo gimimo dienos, jei pats išmoksta ją groti, tokio vaiko širdy užauga švelnumas, jautrumas, savidrausmė ir ištvermė. Jei visos tautos susimąstytų ir pradėtų auginti gerus vaikus, galbūt daugiau nebebūtų karų“. Ištrauka iš „Auginti Meile“

Svarbiausi Suzuki muzikavimo bruožai:

  • Ankstyva pradžia. 3-4 metukų amžiaus vaikai yra nepaprastai imlūs ir smalsūs. Tokio amžiaus vaikai jau pradeda savo pamokėles, kurios trunka nuo 3-5 minučių kelis kart per dieną. Lavinama jų motorika, koncentracija. Pirmiausia vaikas mokomas taisyklingos laikysenos. Keturmečių dvynių pamoka su mama.
  • Muzikos klausymas.Kasdienis savo repertuaro klausymas yra raktas į vaiko muzikalumo lavinimą. Kai melodija tampa sava yra smagu ir gera ją tiesiog imti ir groti.
  • Visų pirma i��mokstama groti iš klausos, o tada iš natų. Juk visų pirma žmogus išmoksta kalbėti, o tik tada skaityti ir rašyti. Kadangi Suzuki metodu vaikai pradeda groti būdami labai maži, natūralu, jog jiems simbolio ir jo išraiškos prasmė paaiškinama šiek tiek paaugus. Dažniausiai vaikas natų ra��to pradeda mokytis kai jau laisvai skaito.
  • Tėvų dalyvavimas. Natūralu, jog keturmetis lanko pamokas su mama, tačiau lygiai taip pat tai svarbu ir aštuonmečiui ir net dvylikamečiui. Suzuki filosofijoje būtinas glaudus bendradarbiavimas: vaikas-mama-mokytojas. Tėvai dalyvauja pamokoje su vaiku kartą per savaitę, kad likusias šešias dienas namuose galėtų groti kartu su vaiku, padėti jam atlikti mokytojo paskirtas užduotis.
  • Šilta, teigiamai nuteikianti atmosfera. Bet kokio amžiaus žmogui, o juolab vaikui, pati geriausia motyvacija – sėkmė. Pirmiausia Suzuki mokytojas vaikui pasako teigiamus savo pastebėjimus ir tik po to pataria, kurias vietas derėtų patobulinti.
  • Aukšta lavinimo kokybė, puikūs instrumento specialistai. Suzuki mokytojo vardas suteikiamas tik išlaikius Europos Suzuki asociacijos egzaminus. Lietuvos Suzuki asociacija kartu su Europos Suzuki asociacija organizuoja tęstinius kursus visiems muzikinį išsilavinimą turintiems mokytojams. Suzuki mokytojų mokytojai-ekspertai nusprendžia, kada mokytojai pasiruošę laikyti egzaminą. Suzuki mokytojai, visi be išimties, yra puikūs muzikantai, Suzuki filosofijos žinovai ir labai geri žmonės.
  • Gražaus garso svarba. Suzuki metode visada yra akcentuojama ne kiekybė, o kokybė. Svarbiausias dalykas yra ne kiek metų vaikas mokosi muzikos ar kiek kūrinių jis gali pagroti. Daug svarbiau – garso kokybė bei muzikinė išraiška. „Garsas – tavo sielos balsas“ Šiniči Suzuki.
  • Visame pasaulyje vienas repertuaras. Suzuki repertuaras sudaromas iš 7-10 knygų, priklausomai nuo instrumento. Kiekviena knyga yra sudaryta iš tam tikro kiekio kūrinių. Kūriniai knygoje sudėti tokiu būdu, jog išmokęs pirmąjį kūrinį vaikas antrajame panaudos jau išmoktą techniką ir sužinos dar vieną. Taip, nuosekliai, žingsnis po žingsnio vaikai mokomi groti. Kadangi visi Suzuki vaikai mokosi groti tuos pačius kūrinius, susirinkę iš skirtingų šalių, skirtingai kalbantys, be išankstinių repeticijų groja kartu susikalbėdami visame pasaulyje vienoda – muzikos kalba. 14-tas pasaulinis Suzuki suvažiavimas. (Jame buvo ir iš Lietuvos Suzuki vaikai)
  • Nuolatinis kartojimas. Jei mokinys groja antrą knygą, jis gali pagroti bet kurį k����rinį iš pirmosios knygos. Jei trečią – iš pirmos ir iš antros ir taip toliau. Vaikai nuolat kartoja repertuarą, mokėti mintinai 30 ar daugiau kūrinių – įprastas dalykas. Išmokus naują sudėtingą techniką, ją pritaikyti lengva jau žinomame, paprastame kūrinyje.
  • Bendravimas su kitais vaikais, mokytojais ir šeimomis. Neatsiejama metodo dalis yra grupinės pamokos, kur panašaus lygio vaikai susirenka groti kartu. Žvelgdami į vyresnius savo draugus, ma��ieji stengiasi groti, vyresnieji su meile globoja ir padeda mažiesiems. Suzuki metodas yra šeimos gyvenimo būdas, o vasaros stovyklos yra vieta, kai Suzuki šeimos susitinka ir bendrauja.